U bevindt zich hier: Home    Werkgroepen boeken commissie
<< vorige Pagina


Om heemkundige publicaties te bevorderen en te realiseren heeft de Heemkundevereniging
een boekencommissie ingesteld.

Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur en daardoor van de
vereniging. De commissie legt jaarlijks verantwoording af over door haar gevoerd beleid, haar
plannen en activiteiten.

De commissie werkt volgens een door haar op te stellen reglement dat goedgekeurd is door
het bestuur.

In dit reglement wordt geregeld: de procedure van het aanvragen van offertes bij drukkers, de
wijze van redactie-voering, de instructies aan de auteur over de verantwoordelijkheden van de
auteur en van de commissie, instructies over de lay-out en vormgeving, en over de eventueel te
declareren onkosten door auteurs.

De boekencommissie kan medewerking verlenen aan relevante publicaties van leden of van
derden, maar ook zelf publiceren. Wanneer de boekencommissie meewerkt aan de publicaties
van leden of derden worden van tevoren duidelijke - door het bestuur bekrachtigde - schriftelijke
afspraken gemaakt over de wederzijdse rechten en plichten.

De Boekencommissie regelt eventueel een officiële presentatie van de publicatie, o.a. wat
betreft de zaalhuur, het programma en uitnodigingen.


De commissie bestaat uit de volgende leden:

Truus Lenssen (voorzitter en contactpersoon)
Pete Leijsten
Treesje Kuurvers
volgende >>
Boeken commissie