volgende >>
<< vorige Pagina
U bevindt zich hier: Home Korte Geschiedenis inleiding
Een uitgebreidere weergave van onze geschiedenis kunt u lezen via deze link
Inleiding
Sevenum, gelegen aan de rand van de Peel, is van oorsprong een agrarisch dorp. Archeologische
vondsten uit het bronzen en ijzeren tijdperk wijzen op enige bewoning in die tijd. In de loop der eeuwen
heeft Sevenum  tot verschillende mogendheden behoord. In ruim veertig jaar (1798-1839) wisselden
onze voorouders zelfs vijfmaal van nationaliteit: Pruisisch, Frans, Nederlands, Belgisch en tenslotte
weer Nederlands.
Rond 1400 waren er in Sevenum naar schatting 60 huisgezinnen. Heel langzaam groeide dit aantal,
mede door ontginning van de woeste grond.
In de jaren 1800-1836 vormden Horst en Sevenum samen de gemeente Horst-Sevenum. In 1900 telde
Sevenum 385 huisgezinnen met tezamen 1995 inwoners. In 1932 ontstond het kerkdorp Kronenberg en
in 1959 het kerkdorp Evertsoord. In 2009 was het aantal woningen ca. 2800, met ruim 7500 inwoners.
Tot eind 2009 was Sevenum een zelfstandige gemeente, bestaande uit de dorpen Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord. Na fusie op 1 januari 2010 zijn Sevenum, Kronenberg en Evertsoord kernen
van de gemeente Horst aan de Maas.