U bevindt zich hier: Home    Werkgroepen    naamgeving
volgende >>
<< vorige Pagina
Naamgeving/Toponiemen

Leden:

Geert Raedts (contactpersoon)
Nel Verstegen-Maessen
Jo Geurts
Michel Janssen
Mart Lenssen

Geschiedenis en doelstelling:

Sevenum is rijk aan namen. Het oude Peeldorp heeft een traditie in het geven van namen aan roerende en onroerende zaken. Ook personen
werden vaak van een bijnaam voorzien. Voorbeelden van deze naamgevingen zijn in de archieven terug te vinden. Enige jaren geleden was er al
een werkgroep Toponiemen. Deze kwam echter niet tot ontplooiing door allerlei oorzaken. Begin 2009 is er een nieuwe start gemaakt met een
kleiner groepje van de hierboven genoemde leden. Het doel van deze werkgroep is om de Toponiemen te verzamelen en in een publicatie voor het
nageslacht te bewaren. Er is een taakverdeling gemaakt. Piet van Enckevort en Nel Verstegen-Maessen gaan zich bezig houden met
Persoonsnamen (antroponiemen) en de overige leden met Plaatsnamen (toponiemen). Leidraad bij het onderzoek is de Gids bij het Historisch
Toponiemen onderzoek van het Rijksarchief te Brussel (J. Molemans), 1988. Naast dit onderzoek naar Persoons- en Plaatsnamen houdt de
werkgroep zich bezig met gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente over naamgeving. Globaal is in het onderzoek het volgende
onderscheid te maken:

1) Persoonsnamen of Antroponiemen

   · voornamen
   · bijnamen
   · collectiefnamen (w.o. familienamen)


2) Plaatsnamen of Toponiemen

   · nederzettingsnamen (w.o. plaatsnamen, buurtnamen)
   · huis- en erfnamen
   · oriëntatienamen
   · veldnamen
   · hoogtenamen
   · wegnamen
   · bosnamen
   · waternamen

De inventarisatie naar Plaatsnamen vindt plaats in een alfabetisch geordend glossarium met de volgende kolommen: Toponiem Standaard,
Toponiem Bron, Bron, Jaar Bron, Soort Toponiem en Ligging. In een later stadium zal getracht worden een verklaring van de namen te geven. Ook
zullen oudere inwoners gevraagd worden naar oude veld- en perceelsnamen.


Namens de werkgroep:

Mart Lenssen.
Naamgeving/Toponiemen