Beschrijving gemeentelijk monument

De Donckstraat 10

Dit statige huis heeft een stijlvolle, gedetailleerde architectuur en bepaalt mede het aanzien van deze zijde van de straat. Het geeft bovendien een goed beeld van de woningbouw voor de gegoede burgerij in het begin van de 20ste eeuw. Het pand is uitgevoerd in een traditionele bouwstijl met neoclassicitische invloeden en fraaie metselwerk accenten. Het pand is in loop der jaren onveranderd gebleven echter na een recente schoonmaakbeurt zijn de stenen in voor - en zijgevels aanzienlijk lichter geworden. Geschiedenis  Het perceel waarop dit pand is gebouwd maakte tot 1874 deel uit van de landerijen van het voormalige Huys de Donck. In dat jaar werd het stuk grond in een openbare verkoop verkocht aan P. Bruinen. Diens erfgenamen verkochten het aan J. Baeten. Zijn zoon P.J.H. Baeten, sigarenfabrikant, liet deze woning bouwen in 1910. Samen met zijn compagnon M. van Bree bouwde hij in hetzelfde jaar de sigarenfabriek naast deze woning (nu De Donckstraat 12). De Donck en omgeving hebben bijzondere waarde vanwege de herkenbare historisch gegroeide situatie in het stratenbeloop, het verkavelingspatroon en de bebouwingspatroon waarin de kerk een markant middelpunt vormt. Plattegrond en opbouw Het woonhuis van twee bouwlagen en zolder op rechthoekig grondplan. Het zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat is gedekt met gebakken donkere pannen. Het dak wordt afgesloten met een decoratieve houten bakgoot op een versierde daklijst en klossen. De topgevels worden bovendaks beëindigd met doorgemetselde schoorstenen. Gevels De voorgevel is volkomen symmetrisch van opzet met vijf vensterassen. In de middelste as is de voordeur geplaatst, een dubbele deur met siersmeedwerk en omlijste panelen. De entree is voorzien van een hardstenen trap. De gevels zijn opgetrokken met een rode baksteen, in kruisverband gemetseld, boven op een uitgemetselde plint. De gevel wordt afgesloten met een fries met siermetselwerk. De uitgespaarde muuropeningen in de eerste en tweede bouwlaag hebben hardstenen lekdorpels. Boven de ramen en de deur zijn fraai gedetailleerde bogen aangebracht met in elke boog verschillende mazaïkwerk. De drie-ruits getoogde bovenlichten zijn opgevuld met bewerkt glas. 

Reden van plaatsing: Het object heeft architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een aanzienlijk dorpswoning uit 1910 in neoclassicistische stijl die wordt gekenmerkt door een karakteristieke symmetrische hoofdopzet. Ook vanwege de hoogwaardige estetische kwaliteiten van met name het voorgevelontwerp met de bijzondere ornamentiek en het gave materiaal en kleurgebruik.  Het object heeft stedenbouwkundige waarde als essentuieel onderdeel van een belangrijke uitvalsweg van Sevenum, een gebied van bijzondere waarde vanwege de herkenbare historisch gegroeide situatie in stratenbeloop, de verkavelingspatronen en de bebouwingspatronen. Het object heeft cultuurhistorische herinneringswaarde als voormalige fabrikantenwoning van P.J.H. Baeten die in hetzelfde jaar de sigarenfabriek naast de woning liet bouwen.