Beschrijving gemeentelijk monument

De Donckstraat 13,  woonhuis / voormalig kantoor

Enerzijds bepalen de bijzondere uitvoering en het materiaalgebruik de monumentale waarde van dit gebouw, anderzijds markeert het pand een omslag in de ontwikkeling van het bakbedrijf in sevenum naar een zakelijker bankieren. Tevens was ht een blikvanger als men hier het centrum van Sevenum binnen kwam. Nu ligt het pand verscholen achter een uitbundige groenvoorziening. Geschiedenis Op deze plek is omstreeks 1880 een woning gebouwd en omstreeks 1940 weer gesloopt. In 1954 wrd vergunning verleend voor het bouwen van de Boerenleenbank, opgericht in 1905. Het was de eerste echte bankgebouw in Sevenum.  Tot de bouw van dit kantoor werden de bakzaken door de kassier thuis afgehandeld. Vanaf 1913 tot 1946 was J. Sanders kassier en kwamen de klanten op Kerkstraat 12 aan huis. Na de tweede wereldoorlog werd nog in het pand De donckstraat 10 gebankierd tot dit pand werd gebouwd. De boerenleenbank groede en al na 15 jaar was het gebouw te klein. Het nieuwe bankgebouw onder de naam RABObank werd   Plattegrond en opbouw Het pand van de toentertijd zo geheten Boerenleenbank heeft een typische architectuur. Het is opgetrokken in een bruine baksteen bovenop een in betonsteen uitgevoerde plint. Op de hoeken zijn grote blokken betonsteen ingemetseld en ook de bakgoten zijn in dit materiaal uitgevoerd. Opvallend is de toegangspartij met glas-in-loodwerk van glazenier Han Truyen, een getoogde dak en een terug liggende voordeur. Het geheel is voorzien van een schilddak met aan beide zijden als beëindiging van de schilden fors gemetselde schoorstenen. Het dak is gedekt met een antraciet gebakken pan.  Gevels de gevels zijn in halfsteensverband gemetseld en voorzien van grote omlijste gevelopeningen voor de ramen. De voorgevel is symmetrisch opgebouwd met de monumentale entree in het midden en aan weerszijden een dubbel omlijste venster. In de zij en achtergevel zijn de vensters enkelvoudig uitgevoerd. De voorgevel is in de zichtlijn van de toegangsweg naar het centrum gesitueerd op een hoekkavel van De Donckstraat en de aansluitende Molenstraat.

Reden van plaatsing Het object heeft architectuurhistorische waarde als bijzonder uitvoering en - materiaalgebruik van de eerste bankgebouw van Sevenum. Bijzonder is het gebruik van betonsteen in het gebouw en de opvallende toegangspartij met glas-in-loodwerk in de zichtlijn van de toegangsweg naar het centrum van Sevenum. Het object heeft stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van De Donckstraat vanwege de herkenbare historische gegroeide situatie van het stratenverloop, het verkaveling - en bebouwingspatroon. Het object heeft cultuurhistorische waarde omdat het als voormalige eerste bankgebouw van Sevenum van belang is voor de geschidenis van het bankwezen dat zich in de loop van de 20ste eeuw nog kleinschalig en plaatsgebonden ontwikkelde.