Beschrijving gemeentelijk monument

De Donckstraat 28 Woonhuis “de Schutroe”

Het pand bezit een gedetailleerde architectuur, kenmerkend voor de jaren vijftig van de 20ste eeuw. Het is gaat en ongeschonden bewaard gebleven.  De voormalige dokterswoning is een typisch voorbeeld van de praktijk van een plattelandsdokter. Samen me de tuin met brede oprit is het een blikvanger in dit deel van de straatwand. Historische beschrijving Op deze plaats op de hoek De Donckstraat/ Dorperweiden stond vroeger de Schutroe. Op de oude kaarten van Sevenum uit 1729 en 1745 staat deze ingetekend. Een schutroede was de schietboom van de schutterij. Het weiland waar deze paal zich bevond, heette schietweide of schutweide. Het is niet bekend tot wanneer de schutroede hier heeft gestaan. De schutterij heft in de 19de eeuw in de Heesbeemden geoefend en nu staat de schietbomen aan de Staarterstraat. De schietweide werd ook gebruikt om geschutte dieren in te drijven. Weideafrastering bestonden vroeger veelal uit een met struiken begroeide aarden wal. In het Linderstraatje zijn hiervan nog voorbeelden te zien. De dorpsschut was belast met het schutten (vangen) van uitgebroken dieren. Hij bracht ze naar de schutweide, waar de eigenaar ze kon halen. Die moest wel een boete betalen aan de schut. De benaming “de Schutroe”is door huisarts C.A. le Lorain zeer toepasselijk op de woning met huisartspraktijk aangebracht. Dokter Le Lorrain was de eerste huisarts in Sevenum. Daarvoor hield dokter Strijbosch uit Horst spreekuur bij Billekens op de Markt. Le Lorrain begon in 1936 in het pand Markt 3. In 1952 liet hij deze woning met praktijk bouwen. Na 38 jaar ging hij met pensioen en liet een nieuwe woning bouwen. Voor de vele verdiensten die dokter Le Lorrain voor de gemeenschap had werd hij tot eerste ereburger van Sevenum benoemd. De praktijk en dit pand werden overgenomen door dokter Lohman, die de praktijkruimte verbouwde. Bouwkundige beschrijving: Deze voormalige dokterswoning met praktijkruimte is gebouwd in de vroege vijftiger jaren van de 20ste eeuw. Het pand heeft in zijn architectuur nieuw-zakelijke elementen. De oorspronkelijke plattegrond is T-vormig. De gevels zijn opgetrokken in licht bruine baksteen, gemetseld in wildverband. De voorgevel heeft rechts een topgevel met in de top een brede schoorsteen. Aan deze rechterkant is ook een erker uitgebouwd, in staal en glas boven een lage muur. In de zijgevels zijn zware ijzeren muurankers aangebracht. Het pand is voorzien van zadeldaken en gedekt met een antraciet gebakken pan. Reden van plaatsing: