Beschrijving gemeentelijk monument

Steeg bij nr. 36 Heilig Hartkapel

De kapel is een uiting van devotie van de bevolking zoals die tot voor kort nog heel gebruikelijk was. De kapel is gaaf en ongeschonden bewaard gebleven. Door haar ligging vlak langs de weg, is deze kapel direct zichtbaar voor voorbijgangers. Historische beschrijving Deze kapel is in 1910 gebouwd in opdracht van Petran Baeten. Hij was toen bewoner van de hierachter gelegen boerderij. Voorheen heeft er vermoedelijk al een ander kapel gestaan, op de kaarten van 1745 staat op deze plek iets ingetekend wat mogelijk een kapelletje was. De bijbehorende legger vermeldt deze kapel echter niet. Ook is er geen schriftelijke vermelding te vinden voor 1900. Het gipsen H. Hartbeeld met rode mantel en wit kleed werd in 1980 ontvreemd, samen met twee gipsen engelen. Inmiddels staat er achter tralies een nieuw beeld in de kapel. Hieronder de tekst: Aller heiligste Hart van Jezus, ontferm U onzer. In 1991/ 1992 is de kapel gerestaureerd. In 1995 heeft Grad Lucassen, eigenaar van de kapel en boerderij, de kapel geschonken aan de Stichting Kruisen en Kapellen.  Bouwkundige beschrijving Deze in traditionele stijl gebouwde kapel ligt vlak langs de openbare weg en is omgeven door een ijzeren hek. De plattegrond is vrijwel vierkant met een driekantige achterzijde. De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband gemetseld. In allen gevels zijn gele bakstenen ornamenten aangebracht: ruiten in de zijgevels, een kruis in de achtergevel.  De voorgevel heeft een trapvorm met daaronder de boogvormige ingang met houten deur. Boven de ingang bevindt zich een halfronde nis met een kruisbeeld. Op de top van de trapgevel staat een smeedijzeren kruis. Tussen de zijgevel en de gevels van de driekantige achterzijde zijn uitgemetselde pilasters aangebracht. Onder de dakrand is siermetselwerk in de vorm van een muizentandlijst.  Het kapelletje heeft een half schilddak gedekt met leisteen. Achter op de nok staat een smeedijzeren windvaan met het bouwjaar.