Beschrijving gemeentelijk monument

Heesbeemden bij nr. 10 te Sevenum Heilige Donatuskapel


Het vrijwel ongeschonden gebleven kapelletje geeft uiting aan een volksdevotie, die nog op vele plaatsen nog te vinden is. Ook de situering in het landschap is van belang. 

Historie De kapel werd in 1926 gelijktijdig gebouwd met de boerderij van J. Wijnen, bewoond door Frans Wijnen. De boerderij ligt aan Heesbeemden nr 10, een poosje geleden was de bliksem vlakbij Frans ingeslagen toen hij op het land aan het werk was. Hij was een zeer goddienstig man en liet de kapel bouwen ter ere van de H. Donatus om beschermd te blijven tegen natuurgeweld en onweer. Het kapelletje is gebouwd aan de verbindingsweg tussen de Heesbeemden en de huidige Blaktdijk.Echter al in de 17de eeuw werd deze weg de Blaktdijk genoemd. In 1964 kregen alle straten in het buitengebied een officiële naam, maar dit weggetje werd zijn naam ontnomen en bleef sindsdien naamloos. De weg van Tongerlo naar Kronenberg kreeg de naam Blaktdijk.

Bouwkundige beschrijving Dit in baksteen uitgevoerde kapelletje heeft metselwerk in halfsteensverband. De voorgevel wordt bekroond door een trapgeveltje met vijf gemetselde kanteelachtige pijlers. Bovenop staat een metalen kruis. In de voorgevel bevindt zich de deur achter een spitsboog. In de linker zijgevel zit een ellipsvormig raampje.  In de achtergevel is een uitgemetseld kruis te zien. De kapel is voorzien van een zadeldakje dat gedekt is met leistenen.

Reden van plaatsing: Het object heeft architectuurhistorische waarde als vrijwel ongeschonden gebleven kapelletje uit het begin van de twintigste eeuw met gave metselwerk detailleringen. Het object heeft cultuurhistorische waarde omdat het uiting geeft aan een volksdevotie zoals die in het nog recente verleden gewoon was. De kapel werd gebouwd voor bescherming tegen natuurgeweld en onweer