Beschrijving gemeentelijk monument

Hoogbroek 23 Woonhuis / voormalige boerderij

De monumentale waarde van deze boerderij schuilt in de detailleerde architectuur, die kenmerkend is voor de bouwtijd, begin van de 20ste eeuw. Bovendien bevindt het pand zich nog in gave en vrijwel ongeschonden staat. Geschiedenis Deze woning ligt op het Rouweelseveld naast de Cornutensteeg, zoals het hier vroeger heette. Het gebied is gelegen aan de rand van een akkerveld aan de noord-westzijde van Sevenum. Bij het vergeven van de straatnamen in 1963 zijn deze namen niet gebruikt. In de 17de eeuw lag op deze plaats een boerderij die de naam Kuipersgoed droeg. De naam kan afkomstig zijn van de eigenaar in 1663: Thijs Kuipers. De boerderij groeide van ca. 3 ha naar ruim 6,5 ha begin 20ste eeuw. In de 18de eeuw werd een nieuwe boerderij gebouwd. Deze boerderij werd in 1920 gekocht door Christiaan Kersten. De boerderij voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Kersten liet in 1925 naast de oude boerderij dit pand bouwen waarna het oude woongedeelte werd gesloopt.  Plattegrond en opbouw Het pand is opgebouwd als woonhuis met bedrijfsgedeelte op T- vormige plattegrond. Het vormt een goede eenheid met de aan de rechterzijde gebouwde schuur. Beide delen worden verbonden met een scheidingsmuur met een looppoort en een griote teogangspoort met ijzeren poort. Het woonhuis heeft één bouwlaag, een zolderverdieping en wordt afgedekt met een mansardekap met de nok evenwijdig aan de voorgevel. Het langgerekte bedrijfsgedeelte aan de achterzijde heeft een iets lagere bouwlaag en zolder. Het mansardedak heeft de nok loodrecht op die van het woonhuis. Beide daken zijn gedekt met gesmoorde Muldenpannen. Het dak van het woonhuis worden beëindigd met schoorstenen en gecementeerde daklijst. De daken zijn aan de onderzijde voorzien van houten bakgaten op klossen. Gevels De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en drie traveeën breed. In de middelste travee bevindt zich de entreeportiek met terug liggende paneeldeur met kijkvenster en drie-ruits bovenlicht. Links een rechts van de entree zijn twee vensterassen met T-ramen en drieruits bovenlichten. De gevelopeningen zijn voorzien van rechte rollagen en kunststenen lekdorpels.  Boven de entree is een tempaan aangebracht, dit topgeveltje wordt beëindigd met een plat dak en is voorzien van een gelijk gedetailleerde verkleind venster als op de begane grond. Het venster is in een fraai gemetseld kader geplaatst. Boven deur en raam is en fraai gemetselde toog met kader gemetseld. De gevels van de boerderij zijn opgetrokken in donkere roodbruine baksteen, in kruisverband gemetseld boven op een plint van donker bruin metselwerk. De hoeken van de symmetrisch opgezette voorgevel zijn als pilasters uitgemetseld. De gevel wordt beëindigd met een reeks van banden en sierlijsten, eneeens in een donkere baksteen uitgevoerd, en wordt beëindigd door op klossen dragende goot. Reden van plaatsing Het object heeft architectuurhistorische waarde als goed en vrijwel gaaf voorbeeld in exterieur van een boerenwoning met aangebouwde stallingsruimte en los staande schuur uit 1925, die karakteristieke kenmerken heeft van de interbellum architectuur.  Ook de fraai verzorgde detaillering in de vormgeving en het gevarieerd  materiaalgebruik. Het object heeft stedenbouwkundige waarde als onderdeel van de ontwikkeling van het hoogveld aan de noord-oostzijde van Sevenum, een gebied dat bijzondere waarde heeft vanwege de herkenbaarheid van de histoerisch gegroeide situatie wat betreft het stratenbeloop en het bebouwingspatroon.