Beschrijving gemeentelijk monument

Horsterweg 10 en 12 Dubbel woonhuis

Dit dubbele woonhuis bezit monumentale waarde vanwege de sobere uitgevoerde architectuur, die kenmerkend is voor de tijd waarin het gebouwd werd. De woonhuizen zijn bovendien vrijwel gaaf en ongeschonden bewaard gebleven. 

Geschiedenis In 1924 kocht koperslager Rob van der Beele een perceel hooiland gelegen in de Erverweide, ook gelegen aan de Horsterweg. In die tijd een straat met als bebouwing slechts de boerderij ”De Donck” en het pand van fouragehandel Grad Janssen, nu Horsterweg 11. Van der Beele liet hier in 1935 twee woningen van hetzelfde type bouwen door aannemer Pieter Janssen. Ze lagen aan elkaar vast gebouwd. De twee woningen werden eerst verhuurd, later verkocht (in 1950 en 1953). 

Plattegrond en opbouw Dit vrijstaand pand bestaat uit een dubbel - en spiegelsymmetrisch woonhuis. Het is opgetrokken in donkerbruin baksteen, gemetseld in halfsteens verband. De voordeuren iets terug in een nis en zijn bereikbaar over een gemetselde trap van vier hardstenen treden. Boven en naast de deuren zitten vensters met glas-in-lood. Beide woningen zijn voorzien van een eigen kap, haaks op de voorgevelrooilijn. De kappen lopen aan de binnenzijde door tot plafondhoogte van de verdieping. Het platte dak wordt beëindigd met een bakgoot die over de gevel heen is gedetailleerd.