Beschrijving gemeentelijk monument

Meerweg  Kapel  O.L.V. van Goede Raad

Deze eenvoudige, gaaf en ongeschonden bewaard gebleven kapel is van monumentale waarde omdat zij een uiting is van een volksdevotie die tot voor kort nog heel gewoon was. Van belang isd verder de situering op de samenkomst van meerdere landwegen. Historische beschrijving De kapel is omstreeks 1932 door de familie Jocobs-Rutten gebouwd uit dankbaarheid voor de genezing van hun moeder na ernstige ziekte. Bouwkundige beschrijving: Deze kapel werd omstreeks 1932 gebouwd in traditionele architectuur met neogotische trekken, direct na het voltooien van de Kronenbergse kerk. De muren zijn dan ook opgetrokken in dezelfde soort baksteen: kloostermoppen. De plint is iets uitgemetseld. De voorgevel heeft een spits met vlechtingen, waarboven een kleine, rechte top met een ijzeren kruis. De ingang bestaat uit een nis met spitsboog. In de zijgevel zitten vensteropeningen, ook in de vorm van spitsbogen. Het geheel wordt afgedekt door een zadeldak met leisteen. Het dak sluit aan op de wat hoger opgetrokken voorgevel. Ook het dak is aan de achterzijde voorzien van een kruis. Binnen zijn de muren van waalformaat bakstenen en is de vloer van geglazuurde tegels. Het interieur bestaat verder uit een offerblok, wijnwaterbak en achter glas een afbeelding van Onze lieve Vrouw van Goede Raad.  Reden van plaatsing: Het object heeft architectuurhistorische waarde als vrijwel ongeschonden gebleven kapelletje uit het begin van de twintigste eeuw met gave metselwerk detailleringen. Het object heeft cultuurhistorische waarde omdat het uiting geeft aan een volksdevotie zoals die in het nog recente verleden gewoon was. De kapel werd gebouwd uit dankbaarheid voor genezing na ernstige ziekte