Beschrijving gemeentelijk monument

Paterstraat naast 4 Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Architect P.H. Weegels, Weert

De kerk heeft, samen met het voormalige klooster, een architectuur die vrij zeldzaam is in deze streek. Het pand is gaaf en ongeschonden bewaard gebleven. Daarnaast is het kerkje van belang omdat het voor de bevolking het religieus centrum van Evertsoord is en daarmee een bindende functie heeft. Historische beschrijving: Voor de bewoners van de nieuwe ontginningsboerderijen was de afstand naar de kerk van Kronenberg erg groot. Een eigen kerk was niet haalbaar, maar een kerk samen met het klooster lag wel binnen de financiële mogelijkheden. Het voorlopige kerkbestuur van de parochie Evertsoord diende een verzoekschrift in voor de bouw van een kloosterkerk. In 19555 werd aan de Paters Oblaten te Sevenum de bouwvergunning verleend voor een kloosterkerk O.L.V. Onbevlekt Bevangen,  voor het houden van verschillende godsdienstplechtigheden voor de inwoners van Evertsoord en de paters van het klooster. Zoals gebruikelijk werden de parochianen ingeschakeld voor de aan- en afvoer van zand en andere grondwerkzaamheden, maar ook voor financiële steun. De eerste rector was pater Theunissen. Na opheffing van het klooster bleef de kerk beschikbaar voor de inwoners van Evertsoord. Pastoor A. van Alst van Kronenberg werd in 1980 geïnstalleerd als rector. Bouwkundige beschrijving: De kerk, eigenlijk de voormalige kloosterkapel, is een kleine kruiskerk met schip, zij- en dwarsbeuken en een priesterkoor. De kerk is opgetrokken in donkere roodbruine baksteen, gemetseld in kruisverband. De voorgevel heeft een topgevel met een betonnen kruis op de top. Centraal ligt een nis, overwelfd met een segmentboog. De ingang ligt in die nis, met aan weerszijden kleine ramen binnen een cementen lijst. Boven de entree staat een gevelsteen met in polychroom een afbeelding van Maria met kind. Hierboven bevindt zich een groot radvenster met glas-in-lood. De kerk is voorzien van een zadeldak op het middenschip en lessenaarsdaken op de zijbeuken. Deze zijn gedekt met gebakken rode pannen. In de nok staat een klein, opengewerkt torentje met luidklok. Het koperen dakje rust op ronde zuiltjes. Op het torentje staat een bol met ijzeren kruis. Reden van plaatsing: Het object heeft architectuurhistorische waarde als goed en vrijwel gaaf voorbeeld van een kloostercomplex met kerk uit de 40 en 50er jaren van de 20ste eeuw. Ook vanwege de vrij zeldzame en sobere architectuur die vrij zeldzaam is in deze streek. Het object heeft stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van een religieus complex als karakteristiek ensemble dat vanwege de omvang en verschijningsvorm van bijzondere betekenis is voor het aanzien van Evertsoord. Ook vanwege de situering in het centrum van de ontginning van Evertsoord, een plan uit de jaren dertig van de 20ste eeuw, welke o.a. in de vestiging van 60 boerderijen voorzag. Het plan heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere en duidelijk herkenbare uitdrukking van een geestelijke en culturele ontwikkeling ter plaatse. Ook vanwege de compleetheid van het kloostercomplex met kerk.