Beschrijving gemeentelijk monument

Kerkstraat 17 en 19 Kapelanieën
 

Geschiedenis De kapelanie te Sevenum is op verzoek van pastoor Johannes Linssen gesticht in 1654. Geurts Jacobs werd als eerste kapelaan benoemd. Hij kreeg als woning, een huis met tuin in de Neerstraete, toegewezen, gelegen op deze plaats in de huidige Kerkstraat. Sinds de oprichting van de stichting in 1654 heeft de Sevenumse parochie ongeveer 45 kapelaans resp. vicarissen gekend. De meeste van deze kapelaans en vicarissen hebben hier gewoond. De huidige kapelanieën werden in 1938 gebouwd ter vervanging van de oude woningen uit 1854. Plattegrond en opbouw Het dubbelpand is gebouwd in een stijl die in Sevenum zeer uitzonderlijk is. Het maakt een robuuste indruk. Daarbij zijn beide panden gaaf en ongeschonden bewaard gebleven.  De kapelanieën vormen eigenlijk woningen van het type twee-onder-een-dak. De beide delen van het pand zijn speigelsymmetrisch van opzet. Het robuuste bouwwerk bestaat uit drie delen: twee buitendelen met een topgevel en daartussen een iets naar voren uitgebouwd middendeel. Het geheel is opgetrokken in een donker bruine baksteen, in wild verband gemetseld. Het gehele pand wordt gedekt met zadeldaken, waarbij het dak van de buitenste delen haaks op de weg ligt en dat van het middendeel evenwijdig aan de weg. Het steekt links en rechts in de kappen van de buitendelen. Op de scheiding van beide panden staat op de nok een zware schoorsteen. gevels De kozijnen en ramen zijn van ijzer.  Een opmerkelijk detail vormen de beide ingangen in de topgevel van de buitendelen. Ze liggen aan de uiterste linker- en rechterzijde ietwat terug in een nis. De rondboog boven de nis heeft betonnen aanzetstenen. Opvallend detail is de blinde nis boven de entree. Deze gevels zijn verder onregelmatig ingedeeld met een dubbel raam, zonder bovenlichten, op de begane grond, een staand raam op de verdieping en twee losse kleine ramen op de zolderverdieping. Op de begane grond en verdieping worden de gevelopeningen beëindigd met een opvallende betonlatei en aan de onderzijde hardstenen vensterbanken. De topgevel wordt bovendaks beëindigd door een rollaag en zinken afdekplaat. Het middendeel is symmetrisch ingedeeld met een groot raam op de begane grond en twee losse ramen op de verdieping. De bovenlichten van de grote ramen op de begane grond zijn voorzien van glas-in-lood. De gevel van het middendeel wordt aan de bovenzijde beëindigd met een mastgoot en grote dakoverstek. Deze worden gedragen door ijzeren steunen.  Aan beide zijden is een uitbouw met dienstingang met ernaast een klein rond venster. 

Reden van plaatsing: Het object heeft architectuurhistorische waarde als een goed en gaaf voorbeeld van een dubbel woonhuis, gebouwd in 1938 in een robuuste bouwstijl welke voor Sevenum zeer uitzonderlijk is. Ook de detailleringen van de gevelopeningen met betonnen aanzetstenen (entree) en betonnen lateien zijn opmerkelijk.  Het object heeft stedenbouwkundige waarde als bijzondere plek aan de kerkstaat, waarin het pand van belang is voor het aanzien door zijn verschijningsvorm en omvang. Het object heeft cultuurhistorische waarde omdat sinds de stichting van de kapelanij in 1654 de parochie ongeveer 45 kapelane resp. vicarissen heeft gekend die nagenoeg allen hier hebben gewoond.