Beschrijving gemeentelijk monument

Maasbreeseweg 13 Woonhuis


Het woonhuis is gebouwd in een stijl die in Sevenum niet veel voorkomt. Bijzonder aan dit pand zijn de kwaliteit van het ontwerp en het materiaalgebruik. Bovendien is het gaaf en ongeschonden bewaarde gebleven. Historische beschrijving: Pieter Antoon Driessen, afkomstig uit Helden, was hoofd van de lagere jongensschool in Sevenum. Als hoofd van de school was hem een woning ter beschikking gesteld door de gemeente in de raadhuisstraat. Echter in 1926 kocht Driessen een bouwkavel aan de Maasbreeseweg van Jan Arnold Bosch, herbergier in het Anker. Hij liet voor zijn gezin deze woning bouwen. Na zijn overlijden in 1939 bleven ze hier wonen tot 1970. Zijn kinderen verkochten het pand in dit jaar aan de familie Tonoli. Bouwkundige beschrijving Dit vrijstaand pand is in 1926 gebouwd in een strakke, zakelijke maar traditionele architectuur. Het huis heeft een rechthoekig grondplan en heeft één bouwlaag en twee zolderverdiepingen. Het pand wordt afgedekt met een steil oplopend zadeldak, dat loodrecht op de weg staat. Het dak is voorzien van rode gebakken dakpannen. Door het linker dakvlak steekt een hoogopgaande schoorsteen. Aan deze zijden zijn ook enkele dakkapellen geplaatst. De kap loopt met een ruim overstek uit in de bakgoten. De tuin wordt van de weg gescheiden door een smeedijzeren hekwerk op een gemetselde voet en tussen gemetselde kolommetjes. De gevels De gevels zijn opgetrokken in donkerbruine baksteen, in standverband gemetseld. De voorgevel eindigt in een topgevel. Aan de linkerkant van de voorgevel is een erker aangebouwd. Het platte dak hiervan loopt als luifel door over de iets terugwijkende rechterkant van de gevel. De luifel wordt ondersteund door een gemetselde pijler met bol. Aan deze zijde bevindt zich ook de ingang. Langs de dakrand van de geveltop zijn vlechtingen aangebracht en helemaal bovenaan in de top is het gehele vlak voorzien van schuingeplaatst metselwerk.  Ook tegen de linker zijgevel is een meer naar achteren geplaatste erker. Het platte dak hiervan vormt de basis van de kap. Het rechter deel van deze gevel is hoger doorgemetseld en voorzien van een gelijk gedetailleerde bakgoot. Dit element komt ook terug in de dakjes van de dakkapellen en als bloembak onder de verdiepingsramen in de voorgevel. De compositie van deze elementen geven een bijzonder karakter aan deze woning. Reden van plaatsing: Het object heeft architectonische waarde als goed en vrijwel gaaf voorbeeld van een dorpswoning uit ca 1926 met een uitzonderlijke kwaliteit van ontwerp en materiaalgebruik. Het pand is gebouwd in een strakke, zakelijke maar traditionele architectuur. Ook vanwege de bijzondere detailleringen in vormgeving en materiaalgebruik.  Het object heeft stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van de zuidelijke entree van de kern Sevenum, een gebied dat bijzondere waarde heeft vanwege de herkenbaarheid van de historisch gegroeide situatie wat betreft het stratenbeloop en het bebouwingspatroon.