Beschrijving gemeentelijk monument

Maasbreeseweg 18 te Sevenum woonhuis

Dit woonhuis is gebouwd in een stijl die in Sevenum niet veel voorkomt. Het pand scoort hoog op de punten kwaliteit van het ontwerp en materiaalgebruik en is het gaaf en ongeschonden bewaard gebleven. 

Historische beschrijving  In 1935 verkocht de kerk twee percelen grond, afkomstig uit het oorspronkelijk grondbezit van de pastoor, gelegen in de Osseneeg. Het gehele perceel was 1 ha, 3 are en 80 centiare groot. De verkochte percelen waren elk 50 are. De grond werd verkocht om op deze plaats aan de Maasbreeseweg twee onderwijswoningen te bouwen. In 1930 was de openbare jongensschool mede door toedoen van het kerkbestuur een bijzondere jongensschool geworden. Het is te begrijpen dat de kerk behulpzaam was om bouwgrond te vinden voor haar meesters. Het hoofd van de school, meester M. Zegers, heeft dit pand gebouwd. Op 22 mei 1936 werd de bouwvergunning verleend het ontwerp was van P. van Soest uit Baarlo. De andere onderwijzer was meester Wiel Verheijen, eveneens verbonden aan de lagere jongensschool, bouwde op het naast gelegen kavel een woning dat later de mooie naam Paluda kreeg.

Bouwkundige beschrijving: Dit vrijstaand huis werd in 1936 gebouwd in een strakke, zakelijke maar traditionele architectuur. De opbouw kent twee bouwlagen en zolder op T-vormig grondplan. Het hoofdgebouw aan de linkerzijde heeft een zadeldak loodrecht op de weg. Het linker aanbouw heeft een iets lager schilddak en steek in het zadeldak van het hoofdgebouw. Het dak is gedekt met een antraciet gebakken pan. Het dak wordt beëindigd met een fors uitstekende bakgoot.

De gevels: De gevels zijn opgetrokken in donkerbruine baksteen in staand verband. De linkerkant heeft een topgevel die is afgewerkt met een kantpan. In de top bevindt zich schuingeplaatst metselwerk. Aan deze kant is een erker geplaatst waarvan de luifel over het rechter geveldeel doorloopt. Hieronder is de hoofdingang. Boven de luifel (onder de ramen van de verdieping) is een bloembak aangebracht op consoles. De linker zijgevel is blind, in de rechter zijgevel is aan de plaatsing van de glas-in-lood ramen te zien waar de trap geplaatst is. 

Reden van plaatsing:  Het object heeft architectonische waarde als goed en vrijwel gaaf voorbeeld van een dorpswoning uit ca 1936 met een uitzonderlijke kwaliteit van ontwerp en materiaalgebruik. Het pand is gebouwd in een strakke, zakelijke maar traditionele architectuur. Ook vanwege de bijzondere detailleringen in vormgeving en materiaalgebruik.  Het object heeft stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van de zuidelijke entree van de kern Sevenum, een gebied dat bijzondere waarde heeft vanwege de herkenbaarheid van de historisch gegroeide situatie wat betreft het stratenbeloop en het bebouwingspatroon