Beschrijving gemeentelijk monument

Maasbreeseweg 25 Woonhuis, kantoor

Het vrijwel gaf en ongeschonden gebleven pand heeft een traditionele architectuur, die begin van de 20ste eeuw kenmerkend was voor de woningen van de gegoede burgerij. In een dorp als Sevenum kwam dit niet veel voor. Dit pand was één van de drie z.g. villa’s in Sevenum. De kwaliteit van het ontwerp en het zeer gevarieerd materiaal- en kleurgebruik bepalen mede de monumentale waarde.  Historische beschrijving Dit is het eerste huis dat in het Sondertseveld werd gebouwd. De opdrachtgever was Hubert Linssen, geboren in Grubbenvorst als zoom van de hoofdonderwijzer aldaar. Hij trouwde met Getruda Timmermans, de dochter van de molenaar, winkelier en handelaar Leonard Timmermans.  Het huis is in 1912 gebouwd, Hubert heeft de voltooiing zelf niet meer meegemaakt, hij overleed in datzelfde jaar. Door zijn grootte en opvallende bouwstijl verwierf het huis in Sevenum de bijnaam De Villa. De weduwe Linssen heeft hier nog een tijdlang gewoond. Daarna werd de villa verhuurd aan diverse personen. Van 1945 tot 1960 heeft het pand als gemeentehuis gefunctioneerd. Vervolgens is het pand gekocht door Paul Nabben die de villa weer de oorspronkelijke bestemming teruggaf: woonhuis. Na zijn overlijden werd het pand verkocht.  Bouwkundige beschrijving Woonhuis op rechthoekig grondplan, bestaande uit twee bouwlagen met zolder. Het pand heeft een zeer gevarieerd uiterlijk. De benedenverdieping is opgetrokken in roodbruin metselwerk gemetseld in kruisverband bovenop een in donker baksteen uitgevoerde plint. De bovenverdieping is wit gepleisterd, op de rollagen boven de vensters na, wat een sterk contrasterend effect geeft. Op de scheiding tussen beide verdiepingen is een laag van gele baksteen aangebracht. Het pand wordt afgedekt door een schilddak en is voorzien van oranje/ rode gebakken dakpannen. Op de uiteinden van de nok staan pirons. Het dak wordt afgesloten met een bakgoot op klossen. In het rechter dakvlak staat een forse schoorsteen. Gevels De voorgevel heeft een asymmetrische indeling. Links in de gevel is een vijfkantige gemetselde erker geplaatst. De gemetselde kolommen lopen bovendak door en hiertussen is het hekwerk van de bolkop voor de bovenverdieping geplaatst. De ramen in de serre zijn T-vensters met acht-ruits bovenlichten. De gevelopeningen op de verdieping boven deze serre bestaat uit een in het midden geplaatste deur met een acht-ruits bovenlicht en aan weerszijden een enkelvoudig raam met zes-ruits bovenlicht. De entree is in het midden geplaatst en is voorzien van een dubbele voordeur met glas-in-lood beglazing en een drie-ruits bovenlicht. Hierboven is een even brede T-raam met een tien-ruits bovenlicht aangebracht. Aan de rechterzijde is zowel op de begane grond en verdieping een driedelig venster met enkelvoudig onderraam en vier-ruits bovenlicht.  In de beide zijgevels zijn drie witgepleisterde vlakken aangebracht tussen doorgemetselde lisenen. In deze vlakken zijn ruitvormige ornamenten opgenomen. In de rechterzijgevels is een groot glas-in-loodvenster met ernaast ruitvormig ornamenten als in de linker zijgevel.  

Reden van plaatsing. Het object heeft architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een traditionele architectuur van begin van de 20ste eeuw voor de woningen van de gegoede burgerij. Het was één van de drie z.g. villa’s. Ook vanwege de kwaliteit van het ontwerp en het zeer gevarieerde materiaal- en kleurgebruik. Het object heeft stedenbouwkundige waarde als onderdeel van de historisch gegroeide lintbebouwing langs de Maasbreeseweg, waarin het pand een herkenbare en markante bebouwing vormt. Ook was het de eerste bebouwing op het Sondertseveld.    Het pand heeft cultuurhistorische herinneringswaarde als één van de drie villa’s die svenum rijk is.