Beschrijving gemeentelijk monument

Markt 4 Woonhuis Hoês Kupkes


Het pand is in wezen van een sobere architectuur. Het heeft in de loop der jaren diverse verbouwingen ondergaan, maar die hebben het karakter van het pand niet aangetast. Het blijft een goed voorbeeld van het boerderijtype uit de 18de eeuw. Voor veel inwoners is dit het beeld van het Sevenum van vroeger, toe hier nog meer huizen van dit type lagen. Historische beschrijving: Het pand was oorspronkelijk gebouwd zoals veel boerderijen in de 18de eeuw. De benaming Saksische boerderij is eigenlijk niet juist. In de archieven is terug te vinden dat de bewoners bij dit huis geen echte boeren waren met vee. De laatste bewoner met uitsluitend de vermelding landbouwer was in 1680. Daarna waren ze tevens smid, bakker, schoolonderwijzer, of herbergier. Tenslotte woonden er voornamelijk gepensioneerde inwoners.  De bewoners van dit pand werden in de volksmond algemeen Kubkes genoemd, afkomstig van de eerste bewoner Jakob Vorstermans. De laatste eigenaar, Jacob van Enckevort, heeft een uithangschildje bevestigd met de tekst “Hoês Kupkes”. Bouwkundige beschrijving: Het pand uit de 18de eeuw was van oorsprong een hallenhuis-type in de volksmond een Saksische boerderij genoemd. De gevels zijn opgetrokken in een donker roodbruine baksteen in kruisverband, bovenop een gecementeerde plint. De deur is iets links van het midden geplaatst met aan weerszijden twee T- vensters. Deze ramen hebben glas-in-lood in de bovenlichten en zijn voorzien van vensterluiken die voorheen donkergroen waren. Op de verdieping zijn twee kleine vensters met een 4-ruits verdeling aanwezig. Het zadeldak is loodrecht op de straat geplaatst en heeft een wolfseind aan de voorzijde. Het dak is gedekt me teen donker gebakken pan. Reden van plaatsing: Het object heeft architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een grote dorpswoning uit de 18de eeuw, waarvan de hoofdvorm en de gevelindeling redelijk bewaard is gebleven en dat van belang is vanwege de ouderdom.  Het object heeft stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van de oude dorpskern van Sevenum, waarin het pand markant is gelegen aan de noordzijde van de centraal gelegen Markt. Ook de ensemble waarde in relatie met de omringende bebouwing die varieet van 18de, 19de en 20 eeuwse bebouwingen en dorpswoningen