Beschrijving gemeentelijk monument

Markt 9 te Sevenum Woonhuis


Het pand is opgetrokken in een traditionele gedetailleerde architectuur. Het pand is gaaf en ongeschonden bewaard gebleven.  Historische beschrijving:  Als oudste bewoner van het vroegere hallenhuis is Petrus van Mill alias Kraecken bekend, die hier een timmerbedrijf had. Tot begin van de 19de eeuw woonde deze familie hier. Hierna bewoonde Tilman Tielen het pand die in 1812 een bakkerij begon en in 1839 tevens een herberg.  Het pand werd vererft aan nicht Johanna Maria Kersten. Zij was hier winkelierster en herbergierster. Het geheel is in 1904 verkocht aan de huisschilder Hendrik Hubert van Gassel.  Het oud hallenhuis werd gesloopt en vervangen door het tegenwoordige pand. De zoon Piet van Gassel begon hier een kantoorboekhandel: fa. P.v Gassel - Timmermans. Deze werd overgenomen door F. Rubie- Creemers die de boekwinkel uitbreidde. Zoals zoveel winkels aan het eind van de 20ste eeuw is ook deze gesloten. Bouwkundige beschrijving: Het pand heeft eenrechthoekige grondplan en bestaat uit een woonhuis van twee bouwlagen en een zolderverdieping. De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband gemetseld, bovenop een gepleisterde plint. De voorgevel heeft een iets terugwijkende rechterkant, de linkerzijde heeft een tuittopgevel.  Het pand is voorzien van zadeldaken en is gedekt met een gebakken donkere pan.  De gevels Beide voorgeveldelen zijn voorzien van twee vensterassen met T-ramen op de begane grond en op de verdieping. In de topgevel zijn eveneens kleine T-ramen geplaatst. In het bovenlicht zit glas-in-lood.  In het rechter geveldeel ligt de ingang met een brede deur met glasvenster achter een smeedijzeren rooster. Aan deze ingang is te zien dat het pand een verbouwing heeft ondergaan, van winkelpui (in het pand is jarenlang een boekhandel gevestigd geweest) naar huidige entree. Dit is zorgvuldig en in stijl gebeurd. De gevel wordt afgesloten door een bakgoot op geprofileerde consoles. De tuittopgevel wordt bovendaks beëindigd en afgedekt met een natuurstenen band. In de top van deze gevel is een markante pilaster uitgemetseld.  Reden van plaatsing: Het object heeft architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een woonhuis annex winkel uit het begin van de 20ste eeuw uitgevoerd in een sobere overgangsarchitectuur. En als voorbeeld van een aan huis gebonden winkel uit deze tijd die in hoofdvorm en gevelindeling vrij goed bewaard is gebleven.  Het object heeft stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het straatwand aan de zuidzijde van de centraal gelegen Markt van Sevenum, waarin het pand voor het aanzien van deze bebouwde omgeving van belang is.