Beschrijving gemeentelijk monument

Simonsstraat 2 Woonhuis


Het monumentale schuilt in de gedetailleerde architectuur, die zeldzaam is in deze omgeving. Alleen de Kronenbergse pastorie in de nabije omgeving is ook in deze stijl opgetrokken. Het pand is gaaf en ongeschonden bewaard gebleven. Historische beschrijving: Met het ontstaan van de nieuwe parochie Kronenberg kwam er ook een lagere school. Aanvankelijk was er in de gemeenteraad enige aarzeling om op de Kronenberg een school te bouwen. De locatie stond ook ter discussie. Er waren voorstanders de school in de Hees te bouwen, nabij de Renkenstraat, anderen opteerden voor een plaats hlverwege het latere Evertsoord. Teo de plek voor de kerk bekend was, koos met om de school hier tegenover te bouwen. De Aloysiusschool werd een heel moderne school, een voorbeeld voor de regio. Het kerkbestuur, tevens schoolbestuur, gaf architect H.W. Valk opdracht om bij de school een woning voor het schoolhoofd te ontwerpen. In 1931 werd het werk gegund aan gebr. Wanten voor fl 7249,-. De bouwgrond werd geschonken door de gebroeders Verstegen. Op 11juni 1931 is de woning door meester Th. Mennen in gebruik genomen tegen een huur van fl 375,- per jaar. Hij was jarenlang een der onderwijskrachten aan de school. Behalve lager ondrwijs gaf meester Mennen ook avondcurssussen aan de Jonge Boeren over teopassing van kunstmest en moderne landbouwtechnieken. Zijn opvolger J. Mertens kocht de woning en woonde tot aan zijn dood  in 2011 in deze woning. Bouwkundige beschrijving: Dit vrijstaande woonhuis lijkt qua stijl veel op de parochie, Meerweg 8. het pand is opgetrokken in een donkerbruine baksteen, in kettingverband gemetseld. De topgevels worden bovendaks beëindigd en zijn voorzien van vlechtingen. De gevel wordt beëindigd met een schoorsteen.  De ingang, rechts in de voorgevel ligt binnen een wat terugwijkende omlijsting van baksteen. De vensters zijn allen afsluitbaar met houten luiken. Het pand heeft een rechthoekig grondplan en heeft één bouwlaag en twee verdiepingen onder een groot zadeldak. Het dak heeft royale overstekken en is gedekt met riet. Reden