Beschrijving gemeentelijke monumenten

Steeg 35 Woonhuis

Het pand is een hallenhuis type, één van de weinige die nog in Sevenum aanwezig is. Ondanks latere verbouwingen is het grotendeels bewaard gebleven in de oorspronkelijke staat. Het vormt hierdoor een goed voorbeeld van het type woning en boerderij dat in 17de en 18de eeuw, een periode van voor het gebruik van kunstmest, in deze streek gebruikelijk was. Als zodanig een vrij zeldzaam stukje sociaal-agrarische geschiedenis. De bescherming als monument geldt niet alleen voor het huis, maar ook voor de er achter gelegen timmerwerkplaats. Historische beschrijving: Omstreeks 1660 was Gerard Verstegen de eerste bewoner van dit pand. Hij was timmerman van beroep. Zoals gebruikelijk in die tijd had een timmerman ook enkele koeien en een paar hectare grond voor eigen gebruik. Het boerderijtje is gelegen aan de weg van Sevenum naar Helden, aan de rand van het bolle akkercomplex het Grootveld.  Het pand bleef tot ca. 1820 in bezit van deze familie. Bij gebrek aan opvolger werd het huis met grond toen verkocht aan wever Jacob Pauwels. Omstreeks 1880 werd het huis door deze familie wederom verkocht aan Jacob van Enckevort, Deze familie woonde hier tot 1975. De nieuwe eigenaar woonde er niet permanent. Bouwkundige beschrijving Het pand, van oorsprong een woning van het type hallenhuis, stamt uit de 17de eeuw. het licht evenwijdig aan de weg, verscholen achter een haag. De gevels, opgetrokken in baksteen, zijn gepleisterd. De muurankers in de voorgevel vormen het jaartal 1663. De deur en de vensters zijn niet meer oorspronkelijk, maar 19de eeuws of van een nog latere datum. Het dak loopt in de zijgevels en ook in de achtergevel, waar het dak geknikt is, diep door. Hierdoor zijn de gevels slechts van geringe hoogte. Aan de voorzijde heeft het dak een wolfseind. De pannen zijn vernieuwd. Reden van plaatsing: Het object heeft architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een voormalige boerderij die getuige jaartalakers een kerndatering heeft van 1663. Ook vanwege de karakteristieke en opmerkelijke hoofdvorm met lage zij- en achtergevels en hoog opgaande schilddak met wolfseind boven de voorgevel. Het object heeft stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van de ontginningsboerderijtje uit de periode van voor het gebruik van kunstmest en als zodanig een vrij zeldzaam stukje sociaal- agrarische geschiedenis. Ook vanwege de ensemblewaarde in relatie met de omringende landelijke bebouwing om het Hoogveld.

N.B. Nader bouwhistorisch onderzoek is wenselijk om meer duidelijkheid te krijgen over de bouwgeschiedenis en oorspronkelijke indeling van dit pand.