Beschrijving gemeentelijk monument

Steinhagenstraat 42 Woonhuis


Het pand is gebouwd in een gedeailleerde architectuur, kenmerkend voor de bouwtijd.  Met namen het topgeveltje boven de entree verdient de aandacht. Het pand is gaaf en ongeschonden bewaard gebleven. Historische beschrijving: De familie Van Deijnen is oorspronkelijk afkomstig uit St. Anthonis. Paulus van Deijnen kwam rond 1840 naar Sevenum om hier het vak van linnenwever te leren. Hij trouwde met Maria, de dochter van linnenwever Theodoor Hendricks. De eerste jaren woonden zij als pachter op boerderij Verhatert in de Hees, later in de Ulfterhoek. Als beroep werd steeds linnenwever vermeld. Ook hun zoon Christiaan was linnenwever, maar werkte daarnaast bij de spoorwegen. Hij woonde an de Heerstraat. Tegen de tijd dat hij met pensioen ging, wilde hij dichter bij het dorp wonen en liet deze woning bouwen. Van dit woonhuis, dat gebouwd is omstreeks 1913 door aannemer Janssen en Vullinghs, is het oorspronkelijk bestek bewaard gebleven. De totale bouwkosten werden destijds geraamd op fl 2365,-. Hierbij waren niet inbegrepen de kosten voor het maken van een put met leidingen naar de pomp, de schoorsteenmantel, lijstwerk aan de plafonds, het grondwerk en het frontgeveltje. Na Christiaan bleef de woning in familiebezit. Bouwkundige beschrijving: Dit vrijstaand woonhuis is in 1913 in traditionele stijl opgebouwd. De gevels zijn opgetrokken in donkere roodbruine baksteen, gemetseld in kruisverband. De voorgevel is symmetrisch van opzet. De hoeken zijn uitgemetseld als pilasters, die ook terug te vinden zijn naast de centraal gelegen entree. Het geveldeel boven de ingang is opgetrokken tot een halfronde topgevel, met boogvormige siermetselwerk boven het raam, een gecementeerde rand en een piron in de top. De beide zijgevels zijn in de top opgemetseld tot een schoorsteen. In de gevels zijn muurankers bevestigd d.m.v. gietijzeren rozetten. Onder de dakrand is siermetselwerk aangebracht (muizentand en bloktand), waarboven de houten bakgoot. Het pand wordt gedekt met een mansardekap met overstek in de knik.